• office@ray.bg
  • Дългосрочни метеорологични прогнози

Индекс РЕЙ

Индексът RAY и дългосрочната прогноза на метеорологичното време

Промените на климата на Земята, на които сме свидетели в днешно време, предизвикват нарастващ интерес към възможностите за дългосрочно прогнозиране на времето с цел отслабване на влиянието на климатичните рискове върху националната и глобална сигурност и икономика.

Дългосрочната прогноза на метеорологичното време е сложна и доста често дискусионна тема – за това до колко напред времето може да се прогнозира и дали това е въобще възможно.

Твърдението, че земната атмосфера не може да бъде описана с краен брой числа, подлежащи на предсказване е основен проблем за метеорологичното прогнозираневъобще, независимо от срока – до ден, до седмица, до месец и повече. Затова в прогнозите, особено в дългосрочните, бъдещото време се представя с думи – по-топло, по-студено, променливо, на места, в периода от-до, в интервал от-до и т.н. Такава липса на конкретност рязко снижава ползата от този продукт.

Новооткритият индекс RAY е безразмерно число, позволяващо с почти пълна адекватност (над 90 %) да се опише ежедневното състояние на локалното фактическо време – било то „лошо” или „сложно” (облачно, с валеж или без валеж, студено, с мъгла), или „добро” (слънчево, безоблачно, без валеж).

Създаден е математически модел, основаващ се на стохастичен подход за оценка на индекса RAY в достатъчно дълъг архив от метеорологични данни и възможност за надеждната му екстраполация (ден по ден) до година напред.

Моделът е самоадаптиращ се с постъпване на нови наблюдения и е в процес на усъвършенстване и непрекъснато оценяване.

Приложимост:

Възможността за адекватна дългосрочна прогноза на почти цялата гама от метеорологични параметри определя значима област на приложение на този модел, свързано с планиране и извършване на мероприятия в:

–         селското стопанство;

–         туризмът и почивното дело;

–         строителството;

–         банкирането;

–         застраховането и др.