• office@ray.bg
  • Дългосрочни метеорологични прогнози

Слънчева радиация и облачност

Средно месечна и годишна оценка на връзката между получаваната слънчева радиация и количеството на облачността

Директно получаваната от единица, хоризонтално разположена земна повърхност пряка, отразена и дифузна слънчева радиация (наричана Global Horizontal Irradiation – GHI), е функция на ъгъла на Слънцето над хоризонта и неговата промяна от час в час.

Избираме за отправна точна местното пладне (12 часа GMT), когато получаваната GHI е максимална. Изчисляваме за този час:

– средномесечния ъгъл на Слънцето, коригиран заради атмосферната рефракция;

– средномесечното количество на облачността.

Таблицата и графиката тук показват връзката между тези параметри. Вижда се, че 67 % средногодишно покритие с облаци довежда до около 20 % средногодишна загуба на очакваната GHI.