• office@ray.bg
  • Дългосрочни метеорологични прогнози

Прогноза за ден напред

Оценка на очакваната GHI за ден напред, коригирана чрез почасова прогноза на количеството на облачността и други метеорологични параметри

Оценката на очакваната GHI за ден или няколко дни напред зависи от:

– способността да се изчислят точно редица „слънчеви” параметри;

– надеждната прогноза на голям набор от атмосферни параметри час по час за денонощие (или няколко) напред.

Таблицата и графиките тук показват нашите възможности, илюстриращи прогнозата ни за конкретен ден от годината. Вижда се, че в този случай очакваното ежечасно количество на облачността, в часовете между изгрева и залеза на Слънцето, води до около 35 % загуба GHI.