• office@ray.bg
  • Дългосрочни метеорологични прогнози

Дългосрочна прогноза

Дългосрочна месечна оценка на очакваната GHI, коригирана чрез дългосрочна прогноза на среднодневното количество на облачността

Оценката на очакваната GHI за един по-дълъг период от време е в основата на възвръщаемостта на инвестицията при изграждане на фотоволтаични централи и без отчитане влиянието на метеорологичните параметри, тя  е  неефективна.

Индексът RAY ни дава възможност за надеждна прогноза на средноденонощните стойности на редица метеорологични параметри ден по ден до година напред.

Таблицата и графиката тук показват нашата дългосрочна прогноза на очакваната GHI, коригирана чрез прогноза на среднодневното количество на облачността, в часовете между изгрева и залеза на Слънцето за месец май 2012 г.