• office@ray.bg
  • Дългосрочни метеорологични прогнози

Ветрови потенциал

Ветрови потенциал
Физико-математичен одит на на ветровия потенциал на Вашето място

Увод

Във връзка с изграждането и експлоатацията на вятърни електроцентрали на територията на Република България предлагаме способ за осигуряване на данни за скоростта и посоката на вятъра за територии (пунктове, точки), в които не се извършват метеорологични наблюдения или ако има такива те са епизодични.

Подход:

За доказване на хипотезата е разработен физико-математичен модел, известен в науката като модел за ограничена територия.

Моделът “усвоява” налични метеорологични данни за вятъра, налягането, температурата и влажността на въздуха от съседни метеорологични станции, аерологични данни (от вертикално сондиране на атмосферата), от глобални числени хидродинамични модели и от дълги климатични редове.

Приложимост:

Построеният модел напълно адекватно описва климатичните характеристики на полето на вятъра над територията на България.

Единствените външни параметри на модела за извършване на метеорологичен одит на ветровия потенциал на избрано място са географските координати на мястото – дължина, широчина и надморска височина.

Използването на модела спестява финансов и човешки ресурс за закупуване, разставяне на скъпо струваща метеорологична апаратура и организация на наблюденията (охрана, извършване, събиране, обработка на данните и др.).

До момента моделът е използван за възстановяване на данни в редица райони на страната, в които е планирано построяване или са построени ветропаркове – Каварна, Шабла, Камен бряг, вр.Бузлуджа, Добричко, в района на Златоград и др.