• office@ray.bg
  • Дългосрочни метеорологични прогнози

За нас

Рей Консултинг ЕООД е българска компания, оперираща в сферата на консултантските услуги. Предприятието изготвя дългосрочни метеорологични прогнози, предоставящи ключова информация при изграждането и експлоатирането на ветропаркове и фотоволтаични централи.

В началото на 2012 г., RAY.BG, създаде сложен математически модел, предсказващ климатичните условия за нуждите на туристическата и развлекателната индустрия. Благодарение на тази услуга, потребителите могат по-лесно да планират своята ваканция или мероприятие на открито. Точността на компютърния модел позволява да се предказват с точност метеорологичните условия за период до три месеца напред.

RAY.BG разработва и няколко други компютърни модела, генериращи метео прогнози за различни индустрии и нужди.
Нашите услуги се ползват успешно от компании в следните области:
•Хранително-вкусова промишленост:
–Компании, произвеждащи сладолед, нетрайни храни като зеленчуци, риба, месо, алкохолни напитки като бира, вино и др.

•Възобновяема енергия:
Продуктите ни са широко използвани от компании, които изграждат и експлоатират централи с вятърни генератори и соларни паркове. Услугите ни са особено практични за установяване на най-доброто местоположение за изграждане на горепосочените. Прогнозите ни са полезни и в процеса на самото издигане на ветрогенераторите, поради големия риск от инциденти, породени от внезапни гръмотевични бури, силен вятър и други неблагоприятни метеорологични условия, които могат да възникнат при строежа на високи конструкции в отдалечени местности, които нямат адекватно метео осигуряване.

На този етап компанията предлага своите услуги на клиенти от Балканския и Апенинския полуостров.

Нашите услуги

Фирма Рей Консултинг ЕООД предлага следните услуги:

Индекс РЕЙ

Позволява с почти пълна адекватност да се опише ежедневното състояние на локалното фактическо време

Слънчев потенциал

Физико-математичен одит на „слънчевия” потенциал на Вашето място

Ветрови потенциал

Физико-математичен одит на на ветровия потенциал на Вашето място