Метеорологична справка 

Изготвяне на матеорологични справки за географско местоположение на база исторически климатични данни и параметри като вятър, налягане, температура, влажност, облачност, количество и продължилтеност на валежите и др. 

Подход

За нуждите на бизнеси, занимаващи се със строителство на сгради и съоръжения, селско стопанство, туризъм и застраховане, RAY.BG разработва компютърни модели, генериращи метеорологични справки за минал период.


За изготвянето на справката са ни необходими географските координати на мястото (района), от което се интересувате. Предоставяме справката във вид на таблици и/или графики с  период на усредняване по Ваша заявка (дни, седмици, месеци, години). 

Примерна метеорологична справка за даден район:

Дата

Ср. денонощна темп.

С)

Минимална темп.

С)

Максимална темп.

С)

Посока на макс. вятър (геогр. градуси)

Скорост на макс. вятър


(м/с)

Средна скорост на вятъра (м/с)

Часове с валеж

Количествo денонощен валeж (л/кв.м

1

15.12.2019

9.6

4.9

13.8

340

12

3.4

2

1

2

16.12.2019

6.2

2.2

12

320

10

6.2

8

10

3

17.12.2019

2.8

-2.6

7.8

50

10

4.5

6

2

4

18.12.2019

4

-2.2

9.4

110

12

3.6

0

0

Екип

Вашата климатична справка ще бъде изготвена от екип от специалисти-метеоролози с дългогодишен опит в областта.


Бизнеси в следните индустрии успешно прилагат предоставяните от нас справки:

  • Туризъм 
  • Строителството
  • Застраховане
  • Селско стопанство

Свържете се с нас на office@ray.bg, за да поръчате своята справка.

2020 RAY.BG Всички права запазени